Giao hàng trong ngày hoặc từ 2 ngày cho khách hàng có địa chỉ ở trong tỉnh Quảng Ninh

+ Giao hàng từ 2 – 5 ngày cho khách hàng có địa chỉ ở các tỉnh khác