THÔNG TIN LIÊN HỆ

Ba kích tím Ba Chẽ Quảng Ninh

Hotline/Zalo: 0983.938.185

Website: bakichtimbache.com

Email: chienttbc@gmail.com

Địa Chỉ: Thôn Nam Hả, Nam Sơn, Ba Chẽ, Quảng Ninh